Rettigs Konstnärsstipendium

Länsmuseet Gävleborg, Rettig Capital och Per Christian Rettig & Co har tillsammans instiftat Rettigs Konstnärsstipendium. Stipendiet kommer att delas ut vartannat år med start i år. Den första utdelningsceremonin sker på Länsmuseet Gävleborg den 29 september 2015 med anledning av att det då är 75 år sedan museet öppnade. Stipendiesumman är 50 000 kronor och tilldelas en konstnär som är verksam i Sverige och som i sitt konstnärskap arbetar med samtidens frågor. Stipendiaten får även ett erbjudande om att genomföra en utställning på Länsmuseet Gävleborg.
 
Länsmuseet Gävleborg äger en av Sveriges finaste samlingar av svensk konst från 1600-tal till idag. Samlingen har sin grund i en donation 1933 från John och Antonie Rettig, Gävle. Donationen omfattade även medel för att bygga museet, som slog upp portarna för publiken den 29 september 1940.

Museets konstsamling vidareutvecklas kontinuerligt genom gåvor och inköp och är en viktig bas för Länsmuseets pedagogiska verksamhet. Stipendiet syftar till att fortlöpande lyfta fram aktuell konst som ger museets besökare tillfälle att reflektera över samtidens frågor.

Ansökningsperioden för 2015 års stipendium avslutades 15 maj.

Stipendiejuryn består av representanter från Länsmuseet Gävleborg och de båda företagen samt inbjuden jurymedlem Niclas Östlind, Akademin Valand.

Kontaktpersoner på Länsmuseet Gävleborg

Kristina Lindkvist:
E-post: kristina.lindkvist@xlm.se
Tfn: 026-65 56 03

Ingela Broström:
E-post: Ingela.brostrom@xlm.se
Tfn: 026-65 56 66