Prisinformation

Taxa för uppdrag inom arkeologi och byggnadsvård

Ordinarie taxa: 650 kr/tim + moms

Skogsärenden: 550 kr/tim + moms

Resekostnader: 38 kr/mil + moms