Bildcollage från boken Motbilder

 

 

 


 

     

MOTBILDER

Om samhällsförändring och migration på mindre orter

En bok av Maria Vallström & Lennart Engström

Mindre orter där industrin fungerat samhällsbyggande beskrivs ofta negativt. Invånarna sägs lida av ”bruksanda” och de som ”bor kvar” betraktas med skepsis. De före detta industriella miljöerna har lämnats att förfalla och blivit föremål för en slags estetisering som riskerar att rubba stolthet och självbild på orten.

I boken Motbilder – Om samhällsförändring och migration på mindre orter har Maria Vallström, docent i etnologi, och fotografen Lennart Engström försökt bereda plats för en motbild till de här stigmatiserande beskrivningarna. De har intervjuat och fotograferat människor i olika åldrar, av olika kön och med skiftande bakgrunder med en gemensam nämnare; att de bor i någon av de orter som studien omfattar; Ljusne, Hofors eller Norrsundet.

De boende har fått ge sin syn på samhällsförändringarna som skett de senaste decennierna, hur de upplever orten just nu och hur de ser på framtiden. Berättelser om sammanhållning, gemenskap och engagemang har fått ta mycket plats, men också de mörkare sidorna av livet i dessa orter. Sammantaget ger berättelserna en helt annan bild av dessa orter än vad som brukar synas i det offentliga samtalet.

Berättelserna från Ljusne, Hofors och Norrsundet har i sin tur gett upphov till flera nya idéer om utveckling av platserna, på grundval av de resurser som idag är förbisedda: förmågan till social mobilisering och därmed en möjlighet till hållbar utveckling.

Boken finns att köpa i länsmuseets butik. Pris 149 kr
Beställ boken genom att kontakta oss på tfn 026-65 56 35 (receptionen)
E-post butiken@xlm.se

Den finns till föräljning hos bl.a. Ljusne Bruksmuseum, Mötesplatsen Fyren i Norrsundet och Folkets hus i Hofors.

Du kan även beställa den via din lokala bokhandel eller i de större nätbokhandlarna.

Ett urval av Lennart Engströms bilder finns att ladda ned som pressbilder här:
Media/Pressbilder
 

 


Läs recensionerna här:

Är det dags att odla gemenskap igen? (Arbetarbladet 140512)

En annorlunda bild av länet (Gefle Dagblad 140512)

Motbilder möts i ny bok (Ljusnan 140513)