Svante Hedins fotosamling

Svante Hedin (1928-2011) är känd som fotograf, fotohistoriker och författare. Han har som pedagog varit knuten till Kungliga slottet i Stockholm: producerat utställningar, informerat hovet om fotografering och filmning samt skrivit boken Kunglig bildskatt 1850-1950 (1991).

I mitten av 1960-talet beslutade tidskriften Industria att under en längre tid bedriva ett samhällsinriktat reportage i några svenska orter, varav Gävle var en. Allan Lundberg skrev och Svante Hedin fotograferade. Reportagen resulterade också i en bok, Ett 4faldigt leverne (1968) och en utställning på dåvarande Gävle Museum hösten 1967.

Svante Hedin fotograferade Gävle och Gävleborna under ett år: 1966. Staden, människorna och vardagliga händelser fångades på bild. De drygt 330 fotografierna skänktes som gåva till Länsmuseet Gävleborg år 1990. Samtliga bilder är registrerade, digitaliserade och sökbara i Länsmuseets webbdatabas.

Bild överst: Furuvik.

Bild mitten: Pukslagare i symfoniorkestern.

Bild underst: m/s Sommarö.