Mårten Sjöbäcks fotosamling

Mårten Sjöbeck (1886-1976) föddes i Köpenhamn. Han växte upp i Skåne och avlade studentexamen i Malmö 1907. Sjöberg började studera geologi och botanik i Lund men fick avbryta sina studier och började arbeta på Kungliga Järnvägsstyrelsen. Han bosatte sig i Helsingborg och ägnade sig åt botaniken på sin fritid.

På 1920-talet gjorde Mårten Sjöbeck byggnadshistoriska fältarbeten på jakt efter ålderdomlig allmogebebyggelse och under 1930-talet utvecklade han den syntes av olika discipliner som kom att kallas markhistoria, som får betraktas som hans livsverk. Sjöbeck blev 1950 filosofie hedersdoktor vid Lund universitet och 1966 fick han stora Linnémedaljen i guld av Vetenskapsakademien.

Mellan åren 1926-1953 producerade Sjöbeck 13 landskapsböcker med järnvägarna som utgångspunkt. Böckerna är en slags resehandböcker med natur- och kulturbeskrivningar. Alla böckerna är rikt illustrerade med fotografier av hög klass, tagna av Sjöbeck själv. ”Gästrikland och Hälsingland – färdvägar och vandringsstigar utgående från statsbanorna” utkom 1939.

Länsmuseet Gävleborg fick 1988 i gåva 740 fotografier som Sjöbeck tagit 1937-1938 under arbetet med boken om Gästrikland och Hälsingland.

Bild överst: Båt vid Dalälven i Gysinge.

Bild mitten: Kolare vid sin mila i Hofors.

Bild underst: Brokvist på Karlsgården i Järvsö.