Gävle musei vänner

Länsmuseet Gävleborgs konstsamling räknas som en av Sveriges mest betydelsefulla samlingar av svensk konst. Här finns flera av den svenska konsthistoriens mästerverk. Samlingen är inriktad på måleri och skulptur och omfattar verk från 1600-talet fram till idag.

Konstsamlingen utökas årligen med både inköp och gåvor. Sedan invigningen 1940 har museet vid inköp prioriterat svensk samtidskonst, både nationell och regional. I tider med magra anslag är alla vänners stöd en förutsättning för museets tillväxt.

Gävle musei vänner bildades 1943 som en stödorganisation till den museiverksamhet, som uppstod efter en donation av familjen Rettig. Denna verksamhet har genom tiden utvidgats och vänföreningen har nu som sin uppgift att främja Länsmuseet Gävleborg. Detta görs bl.a. genom att ställa medel till förfogande för särskilt önskvärda ändamål. Sådana kan vara såväl inköp av konstföremål som finansiering av föreläsningar och stipendier. Ditt medlemskap bidrar till en bestående insats för kulturlivet i Gävleborg.

Under åren har gåvorna blivit många och Du kan se dom på plats i museet utmärkta med Gåva av Gävle musei vänner. 

Vänföreningen delar årligen ut Gävle musei vänners stipendium till Lars Mattons minne till unga personer med koppling till länet som är verksamma inom museets ämnesområden.