Flygfotosamlingar

Flygfoton är roliga att titta på. En vy man annars sällan betraktar. I museets samlingar finns flygfoton över hela länet. Det första togs av Gustaf Reimers över Gävle år 1913. Sök flygfoton i vår webbdatabas! 

   

AB Flygtrafik
- ca 3000 flygfoton från hela länet, från 1930-talet och framåt.
Läs mer här >>

 

Claes Bengtssons samling
- ett par hundra flygbilder från Gävleborg och Dalarna.
Läs snart mer här >>

 

Torsten Röstlunds samling
- ett hundratal flygbilder i färg över Gästrikland på 1960-talet.
Läs snart mer här >>

 

       

Fler flygfoton
- Oskar Bladh, Gustaf Reimers, Carl Larsson m fl.
Läs snart mer här >>