Wilhelm Lindebergs porträttsamling

Grosshandlare Wilhelm Lindeberg (1861-1941) blev Gävle stadsbiblioteks förste bibliotekarie år 1907. Han var en välkänd boksamlare i staden och kvarstod i sin roll som biblioteksföreståndare fram till pensionen 1931.

Lindeberg var en hängiven och mångsidig hembygdsforskare som tidigt gick igenom och ordnade upp rådhusarkivet. Han var också mycket intresserad av personhistoria och samlade på porträttfotografier uppklistrade på kartong i visitkortsformat. Dessa porträtt illustrerade de personhistoriska artiklar och porträttalbum, exempelvis Gävle – ett bildgalleri (1924), som Lindeberg publicerade.

Fotografiska visitkort blev oerhört populära på 1860-talet.
De delades ut till släkt och bekanta och samlades i album
som gärna låg framme på salongsbordet. Fram till 1920-talet producerades dessa små kort och gav utkomst åt många fotografer runt förra sekelskiftet.

Det som gör Wilhelm Lindebergs visitkortssamling särskilt värdefull är han noga antecknat vem porträtten föreställer. Ca 2000 personer, framför allt mer bemärkta länsbor, finns i samlingen. Alla bilderna är registrerade, digitaliserade och sökbara i Länsmuseet Gävleborgs webbdatabas.

Bild överst: Herman Bräcke.

Bild mitten: Sigrid Bredenberg.

Bild underst: Carl Cronstedt..