Gustaf Reimers porträttsamling

Fotograf Gustaf Reimers föddes 1885 i Örebro. Han kom till Gävle 1904 och arbetade först som assistent i Carl Rudolphs ateljé på Nygatan 15. Reimers övertog så småningom ateljén och drev den vidare i eget namn fram till 1946 då han flyttade från staden.

Gustaf Reimers uppförde också en filial vid Kungsbäck i Gävle där många av regementets rekryter fotograferade sig – för att få ett litet fotografi att skicka hem till mamma och flickvännen. Sammanbyggt med filialen uppförde han senare ett bostadshus, nuvarande Bogården.

Gustaf Reimers arbetade med porträtt, landskaps- och industribilder. Många av hans gävlebilder är kända som vykort.

I en artikel i ”Hvar 8 dag” år 1922 beskrivs Reimers som ”en av vårt lands främsta kamerakonstnärer”. Han satt i Svenska Fotografers Förbunds styrelse 1913-1917 och tilldelades förbundets hedersomnämnande och bronsmedalj 1908, 1913 och 1922.

Länsmuseet Gävleborg har i sina samlingar ca 16 000 glasplåtar med porträtt. Alla bilderna är registrerade, digitaliserade och sökbara i Länsmuseets webbdatabas.

Bild överst: Gustaf Reimers (1885-1963)

Bild mitten: Ateljéporträtt med en fond som föreställer regementsområdet vid Kungsbäck i Gävle. Värnpliktig Nyström år 1912.

Bild underst: Pastor Erik Bergman, Forsbacka, år 1914. Erik blev fyra år senare far till Ingmar Bergman.