Rapporter

Länsmuseet Gävleborgs rapportserie innefattar museets verksamhetsområden arkeologi, bebyggelsehistoria, byggnadsvård, kulturmiljövård, etnologi, konst- och kulturhistoria.

För att kunna ladda ner en rapport i pdf-format behövs programmet Acrobat Reader.
Rapporterna laddas hem kostnadsfritt via nedanstående länkar.

De flesta rapporter finns även att köpa till självkostnadspris (varierar beroende på antal sidor) i färgtryck med fin kvalitet.
 Rapporter 2016

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:08
Harmångers kyrkas omgestaltning
Antikvarisk medverkan vid omgestaltning och ombyggnad av kyrkorum
samt installation av bergvärmeanläggning
Harmångers kyrka
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2009
Daniel Olsson
Slutrapport
Lst. Dnr: 433-14578-06 och 433-14578-06
Ärendet avser: Tillstånd enl. KML
 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:07
Ljusdals nya ramp och trappa

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av trappa och uppförande av ramp vid huvudentrén
Ljusdals kyrka
Ljusdals socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2010–2011
Daniel Olsson
Slutrapport
Lst. Dnr: 433-9300-07
Ärendet avser: Tillstånd enl. KML

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2016-07


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:06
Schaktningsövervakning i Gysinge bruksmiljö

Arkeologisk undersökning
RAÄ 82:1
Österfärnebo socken
Sandvikens Kommun
Gästrikland
2015
Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2016-06


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:05
Gretes i Mora

Antikvarisk medverkan vid grundarbeten, timmerlagningar, fönsterrenovering
och omläggning av tegeltak på äldre ladugårdsbyggnad
samt fönsterrenovering i huvudbyggnad
Gretes
Mora 6:2
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Gävleborgs län
2009–2013
Daniel Olsson
Slutrapport
Lst. Dnr: 434-376-09 och 434-301-10
Ärendet avser: Byggnadsvårdsbidrag

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2016-05
 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:04
Ladugården vid Bommars i Letsbo

Antikvarisk medverkan vid förstärkning och lagning av grund
samt renovering av träkonstruktioner
Bommars
Letsbo 2:10
Ljusdals socken
Ljusdals kommun
Gävleborgs län
2009
Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2016-04

 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:03
Hallen i Idenor
Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning
Hallen 1:1 och 2:2
RAÄ 34:1 och 35:1-2
Idenors socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå
 
Ladda ner som pdf-fil:

xlm rapport 2016-03


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:02
Röstbo bangård

Norra stambanan
Arkeologisk utredning steg 1
Kilafors 27:2, 27:3, Sörfly 4:11, 4:20, 4:23, 4:3,
Hanebo kyrkby 10:5, 30:2, S:5 och Lilltjära S:2, 1:16
Hanebo socken
Bollnäs kommun
Hälsingland
2015
Maria Björck

 

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2016-02


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:01
Ny E4, söder om Harmånger

Arkeologisk utredning etapp 2
Vattrång 3:6, Vattrång 18:1 och Bringsta 2:1
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2015
Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2016-01
 Rapporter 2015


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:25
Prästgrundets kapell

Antikvarisk medverkan vid renovering av klockstapel och fasad samt ommålning
Skärgården 2:146
Söderhamns stad
Söderhamns kommun
Gävleborgs län
2015
Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-25


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:24
Bebyggelse och hantverk i Sätra

Rapportsammanställning av äldre arkeologisk undersökning
Gävle 2:1–3
Sätra 109:1
Gävle stad och kommun
Gästrikland
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-24


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:23
Från Skarpån till Bräntan

Arkeologisk utredning
Ygsbo S:6, Skarpå 1:1, 2:1, Yg 9:3, 9:4, Borr 2:4, 2:14, 3:3, 3:11, 5:50, 5:51, 7:1,
Ljusdals-Vik 3:10, 3:11, 3:12, 3:13, 3:14, 3:19, 3:20 och 3:21
Färila och Ljusdals socknar
Ljusdals kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-23


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:22
Sommarladugården vid Ersk-Mats 
Antikvarisk medverkan vid renovering av grund, golv och tak
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2015
Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-22 
 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:21
Stormskador vid Ersk-Mats 
Antikvarisk medverkan vid renovering av stallets yttertak, ladugårdskomplexets port, fönster
på bostadshusen samt återuppförande av källarsvale
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2014
Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-21 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:20
Badhus vid Sjövik 
Antikvarisk medverkan vid renovering av stenkistor
Sjövik 2:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gävleborgs län
2015
Ulrika Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-20 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:19
Ny E4 genom Harmånger
Sträckan Kongberget–Vimmerå
Särskild arkeologisk utredning
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2015
Maria Björck och Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-19 
 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:18
Vattenverket vid Ersk-Mats 
Antikvarisk medverkan vid renovering
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2010–2011
Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-18 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:17
Ladugårdskomplexet vid Ersk-Mats

Antikvarisk medverkan vid renovering
Lindsjön 1:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Gävleborgs län
2009–2010
Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-17 
 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:16
Dragrännan vid Norrboån

Arkeologisk slutundersökning
Norrbo prästgård 1:1
RAÄ 126
Norrbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-16


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:15
Nya bostäder nordöst om Bysjön 
Särskild arkeologisk utredning steg 1 och 2
Arkeologisk förundersökning
Säbyggeby 4:17 och 9:11
Ockelbo socken
Ockelbo kommun
Gästrikland
2014 och 2015
Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-15 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14
Förråd i Nybo 
Arkeologisk förundersökning
Nybo 2:2
RAÄ 31:2
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2015
Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-14 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:13
Vretbacka 
Särskild arkeologisk utredning
Strömsbro 7:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2015
Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-13 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:12
Leharen 
Arkeologisk förundersökning
Limön 1:1
Gävle 228
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-12 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11
Teknikhus och mast i byn Ås 
Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Gnarps-Berge 3:10
RAÄ 37
Gnarps socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2015
Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-11 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:10
Renovering av Los kyrkas torn
Antikvarisk medverkan i samband med renovering av torn och torntak
Los kyrka
Los socken med Orsa finnmark
Ljusdals kommun
Hälsingland
2013
Daniel Olsson
Lst. Dnr: 433-6338-11
Ärendet avser: Tillstånd enl. KML

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-10


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:09
Fiskarkapell i Gästrikland och Hälsingland
Sammanställning och redovisning av Fiskarkapellprojektet, etapp I
Gävleborgs län
2011-2012
Gunvor Gustafson
Anna-Karin Martinsson
Lars Nylander
Daniel Olsson
Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-09


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:08
Leuvenius hage 
Frivillig arkeologisk utredning
Fredrikskans 2:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2014
Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-08


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:07
Kulturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Järvsö 
Översiktlig bebyggelseinventering som underlag till ny fördjupad översiktsplan
Järvsö socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2013
Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-07 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:06
Bålsön och Prästgrundet 
Byggnadsminnesutredning om fyra gemensamhetsägda byggnader i två fiskelägen
Bålsö 1:1, Skärgården 2:146 och 2:147
Rogsta socken och Söderhamns stad
Hudiksvalls och Söderhamns kommuner
Hälsingland
2012–2013

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-06 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:05
Börsplan 
Arkeologisk förundersökning
RAÄ 51:1
Gävle stad
Norr 2:1
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-05 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:04
Fjärrkyla, etapp 1 och 2 
Arkeologisk förundersökning
RAÄ 51:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2014
Bo Ulfhielm och Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-04 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:03
Vatten- och avloppsledning i Utvalnäs 
Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Utvalnäsvägen, Bönan 1:1
RAÄ 225:2
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2014
Bo Ulfhielm och Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-03 


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:02
Kårböle skans 
Arkeologisk forskningsundersökning
Etapp 1 och 2
RAÄ 68:1
Kårböle samfällighet
Färila socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2013
Anders Altner, Inga Blennå, Katarina Eriksson, Stellan Fagrell

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2015-02   

 Rapporter 2014

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:23
Kraftledning mellan Laforsen och Högkölen
Särskild utredning, steg 1
Färila socken
Ljusdal kommun
Hälsingland
2014
Maria Björck
med bidrag av Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:22
Avrättningsplatsen i Rengsjö
Arkeologisk förundersökning
Görtsberg 3:2
Rengsjö socken
Bollnäs kommun
Hälsingland
2014
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:21
Planerade vägförstärkningar av väg 708, Bobygden
Särskild utredning, steg 2, i form av sökschaktsgrävning
Väg 708
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:20
Sätra koloniområde
Arkeologisk förundersökning i form av sökschaktsgrävning
Gävle RAÄ 2:1–3
Sätra 111:10
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2014
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:19
Planerade vägförstärkningar av väg 771, Österstråsjö
Arkeologisk utredning, steg 1
Väg 771
RAÄ 14:1-2
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2014
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:18
Norrboån – bron mellan då och nu
Arkeologisk förundersökning
Gammelsträng 8:1, Norrbobyn 4:8, Norrbo Prästgård 1:1 och 1:8, Vedmyra 7:12
Norrbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Inga Blennå
Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:17
Östramaren

Våtmarksrestaurering på Eskön
Särskild arkeologisk utredning
RAÄ 211:1
Hille Socken
Gävle Kommun
Gästrikland
2014
Bo Ulfhielm
Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:16
Välstakastalen

Arkeologisk medverkan vid restaurering
Välsta 3:13
RAÄ 98:1
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2013
Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:15
Nya bostäder i Persbacka

Särskild utredning
Varva 7:1 och 1:65
Hille socken
Gävle kommun
Gästrikland
2014
Maria Björck
med bidrag av Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:14
Ledningsdragning för jordkabel i Häckelsäng

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Häckelsäng 2:5, 3:1, 5:2
RAÄ 101, 103
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:13
Kolningsgrop i Stackbo

Särskild undersökning
RAÄ 1107
Valbo-Ön 21:15
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:12
Dateringar av slagg i Kungsberg

Provtagning och 14C-analyser
RAÄ 8, 141 och 161
Kungsberg S, 49:1 och 57:1
Järbo socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2013
Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:11
Lämningar vid Mackmyravägen

Arkeologisk utredning och undersökning
Bäck 1:19, 5:7, 5:23, 29:1
Västbyggeby 1:6, 4:7, 5:5, 8:14
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:10
Planerad nybyggnation av bostäder

Särskild arkeologisk utredning
Kungsbäck 2:10
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2013
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:09
Sätra gravfält och Gävle stadslager

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Sätra 109:1, 111:10 och Öster 2:1
Gävle RAÄ 2:1-3, 51:1 och 266:1
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2013
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:08
Medeltid vid Vågbro kyrka

Arkeologiska förundersökningar
inför ny gång- och cykelväg mellan Vågbro och Borg
Borg 1:10, 1:35, 1:45, 5:3, 5:5, Haga 2:29, Vågbro 3:1, 13:1
RAÄ 47, 88, 149, 155
Norrala socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2014
Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:07
Ny väg vid Landafors

Särskild arkeologisk utredning
Gäversta S:2, 3:13, 3:46, 21:1, Lillanda 1:18
Segersta socken
Bollnäs kommun
Gästrikland
2013
Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06
Nya bostäder i Markheden

Särskild utredning
Markheden 4:2
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2014
Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:05
"Norr på gårn" vid Tômtens i Tjärna 

Antikvarisk medverkan i samband med renovering av parstuga
Tjärna 2:1
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2008–2009
Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2014-05


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:04
Oppigårds på Degerkölsvallen

Antikvarisk medverkan vid renovering av bod med källarsvale
Svedja 5:6
Färila socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2010–2011
Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:03
Delsbo kyrkas gravkapell 

Antikvarisk medverkan i samband med byte av spåntak
Delsbo kyrka
Delsbo socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2010
Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2014-03


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:02
Västra Nygatan i Gävle 

Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning
Västra Nygatan, Norr 33:4
RAÄ 51:1
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2013
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2014-02


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:01
Vitgrund och Norrskär 

Särskild arkeologisk utredning
Gävle stad
Vitgrund 1:1
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2014-01
 Rapporter 2013

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:15
Arkeologin på Holm

Arkeologiska undersökningar
RAÄ 162
Harmångers socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2013
Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:14
Ledningsdragning för jordkabel i Bergsjö

Arkeologisk förundersökning
Bergsjö-Berge 2:13
RAÄ 217:1-2
Bergsjö socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2013
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:13
Schakt vid Valbo kyrka

Arkeologisk schaktövervakning
RAÄ 26:1-2 och 385
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Anders Altner, Katarina Eriksson och Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:12
Jädraås vindkraftpark

Arkeologisk dokumentation av skador i samband med vindkraftetablering
Jädraås 1:151
RAÄ 1432, 1455, 1483, 1504
Ockelbo socken
Gästrikland
2013
Anders Altner

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-12


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:11
Schakt vid Segersta kyrka

Arkeologisk schaktövervakning
Segersta Prästbord 2:1
Segersta socken
Bollnäs kommun
Hälsingland
2012
Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-11


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:10
En rostplats för järnmalm i Edstuga

Arkeologisk förundersökning
Edstuga 5:26
RAÄ 78:3
Bollnäs socken
Bollnäs kommun
Hälsingland
2012
Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-10


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:09
Eskön

Planerade bostäder och småbåtshamn
Särskild utredning
Eskön 1:2, 1:10 och 1:101
Hille socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Maria Björck och Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-09


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:08
Hantverk & byggande

Byggnadsvård och slöjd i gammal miljö
Valbo hembygdsgård
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2013
Ulrika Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-08

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:07
Ett folkvandringstida hus i Kungsbäck

Arkeologisk undersökning
RAÄ 466
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2012
Bo Ulfhielm
Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-07

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:06
Slottstorget i Gävle

Arkeologisk förundersökning
Söder 2:3
Gävle stad och kommun
Gästrikland
2013
Katarina Eriksson och Joakim Kjellberg

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-06


 
Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05
Majas i Änga

Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning
Bollnäs-Änga 5:4
RAÄ 380:1
Bollnäs socken
Bollnäs kommun
Hälsingland
2012
Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-05

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:04
Flottningslämningarna i Bodsjöån

Särskild utredning
Kölsjön 2:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2012
Leif Andersson
Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-04

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:03
Fartyg i vägen

Arkeologisk undersökning
Raä 406
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gästrikland
2012
Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-03

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:02
Första Magasinsgatan

Arkeologisk schaktkontroll
RAÄ 51
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2012
Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-02


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:01
Neolitiska kustboplatser i Valbo

Arkeologiska förundersökningar
Valbo-Ön 2:8, 2:98, 11:1, 11:12 och 13:7
RAÄ 105:1, 460, 446, 464, 1060 och 1062
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2012
Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2013-01

 Rapporter 2012


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:26 
Byggnadsvård & sysselsättning 

Restaureringsarbeten på tio hembygdsgårdar i ett sysselsättningsprojekt
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal och Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2011–2012
Anna Larsdotter  

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-26

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:25 
Stormfälldskog på Trogstaboplatsen i Forsa 

Dokumentation av stormskador och antikvarisk medverkan vid återställning
RAÄ 71
Trogsta 1:8
Forsa socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012
Leif Andersson
Inga Blennå  

Ladda ner som pdf-fil:
 xlm rapport 2012-25

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:24 
Bodsjöån 

Arkeologisk utredning
Kölsjön 2:13
Hassela socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2012

Leif Andersson  

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-24


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 
Svartvallsberget vindkraft 

Särskild utredning
Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5
Järvsö socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2012

Inga Blennå  

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-23

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:22 
Vindkraftparken Ljusne/Vallvik 

Arkeologisk utredning
Sörljusne 1:1
Söderala socken
Söderhamns kommun
Hälsingland
2012

Maria Björck  

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-22


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:21 
Ombyggnation av Stortorget i Gävle 

Antikvarisk medverkan
RAÄ 51
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2009–2010
Maria Björck

Katarina Eriksson 

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-21


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:20 
Ovanåker till Malvik väg 605 

Särskild utredning
Alfta och Ovanåkers socknar
Ovanåkers kommun
Hälsingland
2012

Leif Andersson och Inga Blennå 

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-20


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:19
Ullsättersleden 

Arkeologisk utredning
Tunbyn 3:1, Ullsätter 2:16, Ullsätter 2:29
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012 

Leif Andersson 

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-19


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:18
Vindkraft Hälsingeskogen 

Arkeologisk förstudie
Alfta socken
Ovanåkers kommun
Hälsingland
2012

Bo Ulfhielm 

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-18


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:17
Vindkraft Ödmården 

Arkeologisk förstudie
Skog och Söderala socknar
Söderhamns kommun
Hälsingland
2012

Bo Ulfhielm 

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-17


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:16
Röset i Lönnånger 

Särskild undersökning
RAÄ 63:1
Rogsta socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2012

Inga Blennå 

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-16


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:15
Söderhamns sjukhus 

Dokumentation inför rivning
Söderhamns sjukhusområde
Söderhamn
Hälsingland
2012

Ulrika Olsson 

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-15


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:14
Järnålder i kungsbäck

Arkeologisk för- och slutundersökning
RAÄ 175 och 466
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011

Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-14


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:13
Vindfall

Särskild arkeologisk utredning
Valbo socken
Gävle kommun
Gästrikland
2012

Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-13


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:12
Vindkraftparken Tönsen

Särskild utredning
Hanebo Socken
Bollnäs kommun
Hälsingland
2012

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-12


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:11
Bjuråkers kyrkas klockstapel

Antikvarisk medverkan vid renovering av spånklädda ytor
Bjuråkers kyrka
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2010

Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-11


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:10
Enångers nya kyrka

Antikvarisk medverkan vid fasadrenovering samt ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp
Enångers nya kyrka
Enångers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2009-2010

Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-10


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:09
Hälsingtunas kyrkas trappa och ramp

Antikvarisk medverkan vid ombyggnad av trappa och uppförande av ny ramp vid huvudentré
Hälsingtuna kyrka
Hälsingtuna socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland 2
008-2009

Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-09


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:08
Undantagsstuga och dammvallar

Arkeologiska slutundersökningar
RAÄ 1973, 1977 m.fl.
Torsåkers socken
Gästrikland
2007

Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-08


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:07
Bergsjö kyrka och stigport

Antikvarisk medverkan i samband med fasadrenovering
Bergsjö kyrka
Bergsjö socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2009-2010

Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-07


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:06
Gammelhärbret vid Bjus i Ygsbo

Antikvarisk medverkan i samband med renovering
Bjus
Ygsbo 8:1
Färila socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2009-2010

Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-06


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:05
Lars-Nils i Önneberg

Antikvarisk medverkan i samband med renovering av mangårdsbyggnad
Önneberg 5:9
Alfta socken
Ovanåkers kommun
Hälsingland
2009

Daniel Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-05


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:04
Kungsberget

Arkeologisk utredning
Järbo socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2011

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-04


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:03
Utredning för tomter i Järvsta

Arkeologisk utredning
Järvsta 16:9, 16:10 och 16:20
Gävle kommun
Gästrikland
2012

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-03


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:02
Vindkraftpark vid Fallåsberget

Särskild utredning
Ockelbo och Skogs socknar
Gästrikland och Hälsingland
2011

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-02


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01
Verkstadsbyggnad, Frankssons såg

Dokumentation inför rivning
Gäveränge 1:63
Ockelbo socken
Ockelbo kommun
Gästrikland
2011

Anna Larsdotter

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2012-01

 Rapporter 2011


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15
Eskörönningen

Arkeologisk utredning
Eskön 8:1 m.fl.
Hille socken
Gävle kommun
Gästrikland
2011

Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-15


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:14
Från Nybo till Sidskogen

Särskild utredning av väg 682
Järvsö socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2011

Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-14


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:13
Björnbo

Arkeologisk dokumentation
Raä 461
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-13


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:12
Kölvallen vindkraftpark

Arkeologisk utredning
Färila, Los samt Ängersjö socken
Ljusdals och Härjedalens kommuner
Hälsingland
2011

Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-12


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:11
Kolbottnar vid Ostkustbanan

Arkeologisk dokumentation och datering
Raä 548 Hamrånge socken
Raä 391 Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011

Maria Björck och Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-11


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:10
Tolvfors bruk

Antikvarisk medverkan
Tolvfors 2:9
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011

Joel Ringh

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-10


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:09
Byggnadsvård & sysselsättning

Restaurering av hembygdsgårdar i ett sysselsättningsprojekt
Hille, Ovansjö, Österfärnebo, Torsåker och Ockelbo socken
Gävle, Sandviken, Hofors och Ockelbo kommun
Gästrikland
2010

Erika Åberg

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-09

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:08
Annefors vindkraftpark

Särskild utredning
Alfta och Bollnäs socknar
Ovanåkers och Bollnäs kommuner
Hälsingland
2010 och 2011

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-08


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:07
Skogmuren ridsportanläggning

Särskild arkeologisk utredning
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-07


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:06
Stora kolningsanläggningar

Arkeologisk undersökning
Brunn 20:1
Raä 1121
Hedesunda socken
Gävle kommun
Gästrikland
2009

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-06


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:05
Knaperåsen

Arkeologisk utredning
Hemlingby 72:1
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2011

Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-05


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:04
Bergegraven

Slutundersökning
Raä 397
Bergsjö socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2011

Maria Björck och Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-04


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:03
Medeltida stockbåtar i Långmyrsjön

Arkeologisk dokumentation
Bjuråkers socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2011

Harry Alopaeus och Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-03


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:02
Persbacka gård

Kulturhistorisk utredning
Varva 7:1
Hille socken
Gävle kommun
Gästrikland
2011

Joel Ringh

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-02


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:01
Engmanvraket

Arkeologisk undersökning och dokumentation
Raä 212
Hamrånge socken
Gävle kommun
Gästrikland
2001–2003

Harry Alopaeus, Bo Ulfhielm och Jan Dahlström

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2011-01

 Rapporter 2010
 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2010:03
Medeltid i Hälsingland

Två seminariedagar i Nordanstigs kommun
Hälsingland
2010

Inga Blennå och Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2010-03


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2010:02
Jakten på de kringbyggda gårdarnas ursprung

Arkeologisk undersökning
Järvsö socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
2010

Inga Blennå och Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2010-02


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2010:01
Lämningar från stenåldern i Hallboviken

Arkeologisk förundersökning och särskild utredning inför ny vattentäkt
Högs socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2009

Maria Björck och Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2010-01

 Rapporter 2009


Rapport Länsmuseet Gävleborg 2009:04
Järnvägsområdet i Bollnäs

Kulturhistoriskt underlag för upprättande av detaljplan
Bollnäs socken
Bollnäs kommun
Hälsingland
2009

Martin Åhrén

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2009-04

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2009:03
Stenåldern och skogsbruk

En inventering av stenåldersboplatser
Torsåkers socken
Gästrikland
2008

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2009-03

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2009:02
En grav från romersk järnålder i Ingesarven

Slutundersökning
RAÄ 113
Bergsjö socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2008

Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2009-02

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2009:01
Det äldsta Gävle

Ett projekt kring arkeologi i staden 1935–2006 samt arkeologisk undersökning i Strandparken
RAÄ 51
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2005

Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2009-01

 Rapporter 2008


Två medeltida fäbodar i Hälsingland

Slutrapport september 2008
Katarina Eriksson, Länsmuseet Gävleborg
Anna Sundberg, Länsstyrelsen Gävleborg

(Ingår ej i länsmuseets rapportserie)

Ladda ner som pdf-fil:
rapport tva medeltida fabodar i halsingland

 

Rapport Dellenbanan
Kulturarv och tillväxtfaktor

Slutrapport maj 2008
Jan Rydh

(Ingår ej i länsmuseets rapportserie)

Ladda ner som pdf-fil:
rapport dellenbanan kulturarv och tillvaxtfaktor

 

Utredning Dellenbanan
Kulturarv och tillväxtfaktor

Utredning underhandsremiss november 2007
Jan Rydh

(Ingår ej i länsmuseets rapportserie)

Ladda ner som pdf-fil:
rapport dellenbanan kulturarv och tillvaxtfaktor utredning

 

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:07
Hästboberget och Flyttblocket

Hästboberget – en mesolitisk boplats och Flyttblocket – en fiske- och jaktstation
Slutundersökningar
RAÄ 1589 och 1590
Torsåkers socken
Gästrikland
2007

Maria Björck och Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2008-07

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:06
Tallbo trädgård

Inventering och skötselplan
2008

Ann Nilsén

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2008-06

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:05
Arkeologisk forskningshistorik över Gävleborgs län

Gästrikland och Hälsingland
2007
Katarina Eriksson
Maria Persson

Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2008-05

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:04
Nytt villaområde i Lönnbacken

Arkeologisk utredning
Sätra 5:229
Ovansjö socken
Gästrikland
2007

Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2008-04

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:03
Gårdar i Torsåker

En selektiv byggnadsinventering
Hofors kommun
Gästrikland
2007

Ulrika Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2008-03

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:02
Lämningar i vägen för E4

Arkeologiska förundersökningar och undersökningar
Enångers, Njutångers, Forsa och Hälsingtuna socknar
Hälsingland
2007

Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2008-02

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2008:01
Hamra nationalpark

En fältinventering och en inventering av arkivmaterial
Los socken
Ljusdals kommun
Dalarna
2007

Maria Björck, med bidrag av Anders Assis

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2008-01

 Rapporter 2007


Länsmuseet Gävleborg Rapport 2007:07
Insatser kring industrisamhällets kulturarv

Sammanställning av insatser 1980–2000
Gävleborgs län
2007

Carl-Magnus Gagge, Johannes Kruusi

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2007-07

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2007:06
Bebyggelse i Hofors – en byggnadsinventering

Byggnadsinventering
Hofors kommun
Gästrikland
2005–2006

Johannes Kruusi, Ulrika Olsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2007-06
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2007:05
Nytt industriområde vid Ersbo-Skogmur

Arkeologisk utredning
Andersberg 14:1
Gävle stad
Gästrikland
2007

Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2007-05
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2007:04
Södra Hemlingby – Etapp 1 och 2

Arkeologisk utredning
Hemlingby 19:1 m.fl.
Gävle stad
Gästrikland
2007

Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2007-04
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2007:03
Gran – en ö i Gnarps socken

Arkeologisk inventering
Gran 1:1
Gnarps socken
Nordanstigs kommun
Hälsingland
2007

Inga Blennå

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2007-03
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2007:02
Två fångstgropar vid Arbrå-Gårdberget

Arkeologisk undersökning
RAÄ 153
Häggesta 9:54 och Backa 4:16
Arbrå socken
Bollnäs kommun
Hälsingland
2006

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2007-02
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2007:01
Den maritima kulturmiljön kring Axmar bruk

Arkeologisk utredning
Axmar bruk 1:1
Hamrånge socken, Gästrikland
Skogs socken, Hälsingland
2006

Göran Ekberg, Niklas Eriksson, Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2007-01

 Rapporter 2006


Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:07
En keramikverkstad på Klintbergska gården

Arkeologisk förundersökning och undersökning
Kvarteret Lövsångaren
Vallbacken 5:2
RAÄ 51
Gävle stad
Gästrikland
2004

Katarina Eriksson, Ylva Roslund-Forenius

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2006-07
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:06
Hillstavallen

Arkeologisk undersökning
Hillsta 1:4
Ovansjö socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
2002

Sara Bodin, Katarina Liases, Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2006-06
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:05
Fem sågverk i Sandarne

En förstudie kring kulturmiljön i Källskär, Sandvik, Lervik, Långrör och Åsbacka
Sandarne
Söderhamns stad
Söderhamns kommun
Hälsingland
2006

Johannes Kruusi, Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2006-05
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:04
Naturgas Mellansverige Avesta/Säter till Gävle

Kulturgeografisk förstudie
Gävle, Sandviken, Hofors, Avesta, Hedemora och Säters kommun
Gävleborgs och Dalarnas län
2006

Maria Björck, Katarina Eriksson, Bo Ulfhielm och Fredrik Sandberg

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2006-04
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:03
Alderholmen och Amicitia
– hur kan de kulturhistoriska värdena berika ett område som står inför förändrad användning?

Etapp 2
Kvarteret Amicitia
Förutsättningar för varsam ombyggnad till nya verksamheter
Alderholmen 22:3, 22:4 och 22:5
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2005

Lena Boox, Johannes Kruusi

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2006-03
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:02
Simmes

Antikvarisk kontroll vid revetering med lerbruk
Storbyn 1:20
Färila socken
Ljusdals kommun
Hälsingland
1999–2004

Elsa Röing

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2006-02
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2006:01
Gamla kyrkogården i Gävle

Kulturhistorisk inventering
Gamla kyrkogården i Gävle
Gävle stad
Gästrikland
2004–2005

Lena Boox, Erika Englund

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2006-01

 Rapporter 2005


Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:10
Gamla kyrkogården i Sandviken

Kulturhistorisk inventering
Gamla kyrkogården
Sandvikens stad och kommun
Gästrikland
2002–2004
Daniel Olsson

Klara Wirdby

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2005-10
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:09
Nygårds i Bro

Kulturhistorisk utredning – antikvarisk kontroll vid renovering och förslag till skydd avseende underhåll och vård
Bro 3:7
Ovansjö socken
Sandvikens kommun
Gästrikland
1995–2005

Lena Boox

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2005-09
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:08
Skogs kyrka

Antikvarisk kontroll vid exteriöra åtgärder
Skogs socken
Hälsingland
2002–2003

Lena Boox

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2005-08
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:07
Hille kyrkogård

Kulturhistorisk inventering
Hille kyrkogård
Hille socken
Gästrikland
2004

Erika Englund, Klara Wirdby

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2005-07
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:06
Markanvändning under tusen år

Arkeologiska förundersökningar
Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall
Mo 3:28, Sörrå 4:3, 6:1, Håsta 3:24
RAÄ 140 m.fl.
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004

Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2005-06
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:05
Äldre järnålder i Sörrå

Arkeologiska förundersökningar
Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall
Båtsmanstorp 1:1, Sörrå S S:2, 4:3, 4:15, 4:16, 6:1
RAÄ 122 och 126
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004

Katarina Eriksson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2005-05
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:04
Vässingmyran

Två neolitiska kustboplatser
Arkeologisk förundersökning
Inför nya E4:an sträckan Enånger–Hudiksvall
Sörrå 1:6 och 6:2
RAÄ 345
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2005-04
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:03
Måsta, Rislycke och Vithällan

Tre neolitiska kustboplatser
Arkeologiska förundersökningar
Inför nya E4:an stäckan Enånger–Hudiksvall
Finnflo 1:3, 11:1, Håsta 4:12 och Måsta 6:1
RAÄ 290
Hälsingtuna socken
Hälsingland
2004

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2005-03
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:02
Från avfallsgrop till sopcontainer

Arkeologisk undersökning
Stortorget
RAÄ 51
Gävle stad
Gästrikland
2003
Katarina Eriksson

Ylva Roslund-Forenius, Bo Sandberg

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2005-02
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2005:01
Alderholmen och Amicitia

– hur kan de kulturhistoriska värdena berika ett område som står inför förändrad användning?

Etapp 1
Alderholmens äldre bebyggelse
Kulturhistorisk inventering
Alderholmen
Gävle stad
Gävle kommun
Gästrikland
2004–2005

Klara Wirdby, Lena Boox

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2005-01

 Rapporter 2004


Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:14
Södra Mårtsbo

En neolitisk kustboplats
Arkeologisk undersökning
RAÄ 397
Valbo socken
Gästrikland
1993

Maria Björck, Maria Persson, Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-14
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:13
Sofiedal 11

En neolitisk kustboplats
Arkeologisk förundersökning
Valbo-Ön 2:8, 11:1
Valbo socken
Gästrikland
2004

Maria Björck

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-13
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:12
Blästbruk och smide vid Valsjöbäcken

Arkeologisk förundersökning
RAÄ 412 och 413
Valbo-Ön 11:1
Valbo socken
Gästrikland
2004

Katarina Eriksson, Kerstin Westrin

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-12
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:11
Högs kyrka

Antikvarisk kontroll vid takomläggning och åtgärder på klockstapel
Högs kyrka
Högs socken
Hudiksvalls kommun
Hälsingland
2000–2001

Anna Lindgren, Elsa Röing

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-11
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:10
Högbo kyrkogård

Kulturhistorisk inventering
Högbo kyrkogård
Sandvikens stad och kommun
Gästrikland
2002–2004
Anneli Borg

Anna-Karin Martinsson, Klara Wirdby

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-10
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:09
Södra kyrkogården i Sandviken

Kulturhistorisk inventering
Södra kyrkogården
Sandvikens stad
Gästrikland
2002–2004

Erika Englund, Klara Wirdby

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-09
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:08
Skogskyrkogården i Gävle

Kulturhistorisk inventering
Skogskyrkogården i Gävle
Gävle stad
Gästrikland
2003–2004

Lisa Johansson, Klara Wirdby, Anna-Karin Martinsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-08
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:07
Bomhus kyrkogård

Kulturhistorisk inventering
Bomhus kyrkogård
Gävle stad
Gästrikland
2003–2004

Lisa Johansson, Anna-Karin Martinsson, Klara Wirdby

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-07
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:06
Samer i Hälsingland

Inventering
Studiecirklar
Utställning
Hälsingland
2000–2003

Britta Wennstedt Edvinger, Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-06
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:05
Konstpedagogiskt Utvecklingsprojekt i Gävleborgs Län

vid Länsmuseet Gävleborg 2001–2004

Performativ utvärdering
Gävleborgs län
2001–2004

Hans Örtegren, Umeå universitet

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-05
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:04
Nordiska museets textilsamling i Högbo

En utredning om framtida ansvar och utveckling i länsmuseets regi
Förutsättningar och möjligheter för en nationell textil verksamhet vid Länsmuseet Gävleborg
Länsmuseet Gävleborg
2004

Ann-Marie Björk

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-04
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:03
Kråknäsfyndet

Efterundersökning av fyndplats för ämnesjärn och smälta
RAÄ 406
Torsåkers socken
Gästrikland
2001

Lars-Erik Englund, Ronnie Jensen, Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-03
   

 

Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:02
Tjärfabriken i Hagsta

Antikvarik kontroll vid renovering
Hagsta S:9
Hamrånge socken
Gästrikland
1999

Henrik Lindblad, Åsa Nilsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-02
  


Länsmuseet Gävleborg Rapport 2004:01
Måndagsbäcken

– En neolitisk boplats

Arkeologisk undersökning
RAÄ 177
Norrala socken
Hälsingland

1996, Bo Ulfhielm

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2004-01
   

 Rapporter 2002


Länsmuseet Gävleborg Rapport 2002:03
Kv. Riksdrotsen 1

Kulturhistorisk utredning
Norr 42:1
Gävle stad
Gästrikland
2001

Maria Niss-Jonsson

Ladda ner som pdf-fil:
xlm rapport 2002-03