OBS! Länsmuseets faktarum är ej tillgängligt för besök under 2016 då museet är stängt för renovering.


Har du specifika frågor om material i vårt faktarum kan du ta kontakt med Bo Sandberg på telefon 026-65 56 27 eller maila din fråga till faktarum@xlm.se

OBS! Med anledning av museets pågående renovering har avdelning Samlingar mycket begränsad möjlighet att ta sig an rådgivningsärenden och förfrågningar.


Fördjupa dig i din historia!

Länsmuseet har en stor samling med böcker om Gästrikland och Hälsingland där du kan hitta många uppgifter om din hembygd. Här finns publikationer om intressanta byggnader och kulturmiljöer, spännande fornlämningar och många andra platser, personer och företeelser. I faktarummet finns även böcker om konst, arkeologi, etnologi och många andra ämnen. Här finns även en del barnlitteratur för de yngre besökarna.

Många spännande arkiv att utforska

I museets arkiv finns fotografier från hela länet, från sent 1800-tal fram till idag. Här finns material från våra ärenden om kulturmiljöer i länet, inventeringar för byggnader och industrier i länet och vårt kart- och ritningsarkiv. Här finns bl.a. omfattande arkivmaterial från företag som Ahlgrens Tekniska Fabrik och Skoglund & Olson och personarkiv där du hittar handlingar från många personer i hela länet.